Saniteta

ZBIRKA RAZLIČNIH AMPUL V KARTONASTI ŠKATLI IN OVOJ TABLET SANTONIN

Inventarna številka: mnom;SA-0000052
Čas nastanka: 20. stoletje
Mere: škatlica - 3.8 cm; 5.9 cm; 10.4 cm;
Materiali: karton

Spodaj naštete in opisane ampule so shranjene v temno rjavi škatlici, ki je narejena iz tršega kartona. Škatlica meri 10,4 cm v dolžino, 5,9 cm v širino in 3, 8 cm v višino. Ampule so položene poljubno vodoravno v spodnjem delu škatlice. Površina, kjer se ampule nahajajo je ob robu in po sredini fiksirana s trdnejšim kartonom, ki je po sredini še dodatno zalepljen skupaj. Čez spodnji del škatlice se potegne pokrov, ki je v obliki tulca in je brez stranskih robov. Levi in desni stranski rob predmeta tvori spodnji del škatlice, kjer so ampule. Na površini škatlice opazimo razcefrane robove in raztrganine. Škatla je torej narejena iz dveh delov, pri čemer se en del vstavi v drugega. Opisan predmet predstavlja zbirko različnih vrst ampul. Vseh ampul, ki se nahajajo v kartonasti škatlici je 24. So različnih vsebin, oblik, velikosti in barv. V zbirki se nahajajo različne vrste zdravil, ki so produkt različnih farmacevtskih podjetij. Napisi na ampulah so upodobljeni na njeni etiketi ali pa so odtisnjeni na njeno površino. Napisi, ki so zabeleženi na zadnji način so na posameznih mestih zbledeli in so nepopolni. Na steklenički ampule je načeloma vedno navedeno ime zdravila, njegova količina (ml oz. cc), procentna vsebnost zdravila in ponekod še proizvajalec. V setu so ohranjene naslednje ampule. Na ampulah je ponavadi zdravilo okrajšano. V oklepaju navajam celotno pravo ime. V drugem oklepaju je navedena količina v setu. • MORPH. (YN) HYDROCHL.(ORIDE) c. Scopolamino (2x), • CHININ (?)BIHYDROCHL.(ORIDE) (2X) – obstaja le DIHYDROCHLORIDE • CARDIAZOL (1X) • CARDIAZOL-CHININ (1x) • CEBION (2x) • NOVOCAIN (3 x) • MICROTAN –TIAZOLO (1 x) • TRANSPULMIN (1 x) • STROPHANTIN (1x) • PROGYNON (1x) • AQUA REDESTILLATA (1 x) • PYTUITRIN (Pituitrin(?) (1x) • SOLVOCHIN (1x) • MORPHIN. HYDR.(OCHLORIDE) (1x) • 3 – nedefinirane (tukaj se iz ampul ime zdravila ni dalo več ugotoviti, saj so črke manjkajoče oz. so zbledele. Zabeleženo je toliko, kolikor se je dalo razbrati. (www.Fran.si, geslo: ampula, http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/2319508/ampula?View=1&Query=ampula, pridobljeno 23.2. 2015); (www.termania.net, http://www.termania.net/iskanje?Query=AMPULA&Dictionaries=95, geslo: ampula, pridobljeno 23. 2. 2015), (ZRCSAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, geslo: ampula, http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/farmacevtski/iskalnik?iztocnica=%20amp%C3%BAla#v, pridobljeno 23.2. 2015), (Krka, http://www.krka.si/sl/zdravila-in-izdelki/zdravila-na-recept/dexamethasoninjekcije/1317/, pridobljeno 23. 2. 2015), (Družinska medicina, Delovni zvezek, devetnajsta izdaja, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Ljubljana, oktober 2013, http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/cd60d94efcd4d4624a66f6764bb8f3b7.pdf, pridobljeno 23.2. 2015)