ZGODOVINA

 

Muzej narodne osvoboditve Maribor je začel delovati kot samostojna muzejska ustanova 1. maja 1958. Ustanovil ga je takratni Okrajni ljudski odbor Maribor. Njegovi zametki pa segajo že v leto 1947, ko je bila v Pokrajinskem muzeju v Mariboru odprta zbirka o narodnoosvobodilnem boju. To je bila prva tovrstna zbirka v slovenskih kompleksnih muzejih. Vsebinski koncept muzeja je bil natančno opredeljen ob njegovi ustanovitvi. Gre za zgodovinski muzej, ki se ukvarja z muzeološko in zgodovinsko obravnavo novejše zgodovine severovzhodne Slovenije.

Muzej ima svoje prostore v meščanski vili na vogalu Mladinske ulice in Ulice heroja Tomšiča, ki jo je sredi devetdesetih let 19. stoletja dal zgraditi mariborski podjetnik Avgust Scherbaum. Njegov oče Karl Scherbaum se je v zgodovino Maribora zapisal predvsem s tem, da je leta 1883 kot prvi v Sloveniji v svojem mlinu prižgal 36 električnih žarnic. Družina Scherbaum je zgodovini našega mesta vtisnila globok pečat.