CENIK

(vse cene so v evrih)

 

 

VSTOPNINA ZA OGLED MUZEJSKIH RAZSTAV

1. Predšolski, šoloobvezni otroci, dijaki     3,00

2. Študenti                                                       3,00

3. Odrasli                                                          5,00

4. Vodstvo v tujem jeziku/skupina               20,00

 

Brezplačen ogled razstav brez vodstva ali udeležbe na delavnici: osebe s posebnimi potrebami,  imetniki kartic Slovenskega muzejskega društva,  ICOM in PRESS

 

PEDAGOŠKI PROGRAMI

1. Kreativna delavnica  v muzeju                                                                                                           3,50

2. Voden ogled razstave s spremljajočim pedagoškim programom                                                3,50

3. Voden ogled muzeja in mestnih znamenitosti                                                                               4,50

4. Kreativna delavnica na šoli, v vrtcu…                                                                                               4,50

5. Kreativna delavnica za otroke (s starši)                                                                                            6,00

6. Preživimo noč v muzeju    

otroci                                                                                                                        25,00

                                    odrasli                                                                                                                     25,00

7. Abonma – vrtci, I. in II. triada OŠ            (vključuje šest delavnic v muzeju)                                14,00

8. Abonma – vrtci, I. in II. triada OŠ (vključuje šest delavnic v muzeju, ena s starši)                     17,00

9. Abonma – vrtci, I. in II. triada OŠ (vključuje šest delavnic, tri v vrtcu/šoli)                                  17,00

10. Abonma – vrtci, I. in II. triada OŠ (vključuje šest delavnic, tri v vrtcu/šoli, ena s starši)          19,00

11. Abonma – III. triada OŠ, srednje šole (3 delavnice -učna ura,kreativna delavnica,kviz)           8,00

12. Praznovanje rojstnega dne v muzeju (program traja 3  šolske ure)                                         *150,00

   * Cena vključuje material za delavnico, darilo-skriti zaklad, malico. Velja za 10 otrok,

za vsakega dodatnega otroka doplačilo                                                                                                 13,00

13. Maturitetna ekskurzija (vlakec Jurček)                                                                                              15,00

14. Maturitetna ekskurzija (lasten prevoz)                                                                                             12,00

PEDAGOŠKI PROGRAMI ZA NADARJENE UČENCE

1. Tematska noč v muzeju                                                                                                                         25,00

 

EKSKURZIJA                                                                                                               

1. voden ogled muzeja in voden ogled na vlaku Jurčku,

program traja pribl. 3 ure – cene se ob spremembi cen za

vlak Jurček spremenijo – otroci                                                                                                                15,00

2. voden ogled muzeja in voden ogled na vlaku Jurčku

program traja pribl. 3 ure – cene se ob spremembi cen za

vlak Jurček spremenijo – odrasli                                                                                                                20,00

NAJEM SCHERBAUMOVEGA SALONA  KOMERCIALNI NAJEM (do 3 ure)                                      250,00

NAJEM SCHERBAUMOVEGA SALONA NEKOMERCIALNI NAJEM (do 3 ure)                                  150,00

NAJEM SCHERBAUMOVEGA SALONA 8 ur                                                                                            800,00

NAJEM SCHERBAUMOVEGA SALONA - vsaka naslednja ura                                                             150,00

NAJEM VRTA   (do 3 ure)                                                                                                                           250,00

NAJEM VRTA - vsaka naslednja ura                                                                                                         150,00

NAJEM VRTA 8 ur                                                                                                                                        800,00

 

NAJEM PROSTOROV FOTOGRAFSKEGA MUZEJA

  • 4 TEDNI                                                                                                                                             600,00
  • DO 3 URE                                                                                                                                          200,00
  • VSAKA NASLEDNJA URA                                                                                                                 100,00

  

BROŠURE, KATALOGI, ZBORNIKI

Uf, industrija                                                                                                                                 10,00

Srce in možgani naše kulture-Podobe in prostori meščanstva na slovenskem

Štajerskem v obdobju med obema vojnama                                                                          5,00

Mesto in gospodarstvo                                                                                                               20,00

Gremo na Borštnika                                                                                                                   10,00

Muzej, to sem jaz! Svet igrač                                                                                                      5,00

Jugoslovanski Manchester                                                                                                         5,00

Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži                                                                   7,00

In zasvetila je luč                                                                                                                          8,00

Slikanica "Scherbaumova opica"                                                                                             16,00

SPOMINKI               

Značke v kompletu                                                                                                                     2,00

Značke (posamezno)                                                                                                                 0,50

Priponke                                                                                                                                      0,50

Razglednice                                                                                                                                 0,50

Opica                                                                                                                                           15,00

Platnena vrečka                                                                                                                         10,00

Priponka opica roza                                                                                                                    2,00

Priponka opica rumena                                                                                                              2,00

Priponka opica modra                                                                                                                2,00

Priponka Franziska                                                                                                                      2,00

Priponka Karel                                                                                                                              2,00

Priponka trafika – bela                                                                                                              10,00

Priponka trafika – rdeča                                                                                                            30,00

Turek                                                                                                                                             25,00

Knjiga Blodnik po Istri                                                                                                                 26,50

Viseči uhani - žarnica                                                                                                                  40,00

Viseči uhani - žarnica patina                                                                                                      40,00

Uahni žarnica                                                                                                                                40,00

Obesek žarnica                                                                                                                             40,00

Pleksi broška - žarnica                                                                                                                 12,00

Voščilnica                                                                                                                                         1,20

Komplet 10 voščilnic                                                                                                                    10,00

Zaščitna maska - pralna                                                                                                               10,00

Skodelica                                                                                                                                         12,00

 

Cena fotokopiranja v MNOM  in oblikovanje cene skeniranja ter snemanja na CD ali DVD

Fotokopiranje (stran)                                                                                                           0,30

Skeniranje dokumenta                                                                                                        4,00

Zapis na CD ali DVD                                                                                                             15,00

 

 

Cenik je bil sprejet na seji sveta muzeja in velja od 1. 7. 2022            

V Mariboru, dne 24. 6. 2022

                                                                                               Direktorica:

                                                                                               dr. Aleksandra Berberih - Slana