VSTOPNINE

 

VSTOPNINA ZA OGLED MUZEJSKIH RAZSTAV

1. Predšolski, šoloobvezni otroci, dijaki                                                                                               2,00

2. Študenti                                                                                                                                                2,00

3. Odrasli                                                                                                                                                   3,00

4. Vodstvo v tujem jeziku                                                                                                                     10,00

 

Brezplačen ogled razstav: osebe s posebnimi potrebami, imetniki kartic Slovenskega muzejskega društva in ICOM

 

PEDAGOŠKI PROGRAMI

1. Kreativna delavnica                                                                                                                           2,50

2. Voden ogled razstave s spremljajočim pedagoškim programom                                              2,50

3. Voden ogled muzeja in mestnih znamenitosti                                                                              3,00

4. Kreativna delavnica na šoli, v vrtcu…                                                                                             3,00

5. Muzej v kovčku                                                           20,00 na skupino (+ potni stroški na skupino)

6. Preživimo noč v muzeju  

Otroci                                                                                                                                                      20,00

Odrasli                                                                                                                                                    15,00

 

7. Abonma – vrtci, I. in II. triada OŠ (vključuje šest delavnic)                                                       12,00

8. Abonma – vrtci, I. in II. triada OŠ (vključuje šest delavnic, tri v vrtcu/šoli)                            15,00

8. Abonma – III. triada OŠ, srednje šole (3 delavnice - učna ura, kreativna delavnica, kviz)      6,00

9. Praznovanje rojstnega dne v muzeju (program traja 3 ure)                                                   120,00*

* Cena vključuje material za delavnico, darilo-skriti zaklad, malico, zgoščenko s fotografijami. Velja za 10 otrok, za vsakega dodatnega otroka doplačilo 11 €. Torta ni vključena v ceno, ob naročilu torte se obračuna po ceniku slaščičarne.

 

10. Maturitetna ekskurzija    

Po sledeh industrijske dediščine                                                                                                       10,00

Po poteh prve in druge svetovne vojne                                                                                             8,00                                                                                                                                                                                                                                               

PEDAGOŠKI PROGRAMI ZA NADARJENE UČENCE

1. Pohorje (pet šolskih ur)      - prevoz ni vključen v ceno                                                                8,00

2. Tematska noč v muzeju                                                                                                                  20,00

3. Napišimo seminarsko nalogo (3 x obisk)                                                                                       5,00

 

EKSKURZIJA                                                                                                                                           8,00

(voden ogled muzeja, voden ogled na vlaku Jurčku in kratka plovba z Dravsko vilo, program traja pribl. 3 ure)

 

NAJEM SCHERBAUMOVEGA SALONA (do 3 ure)                                                                        150,00

 

NAJEM PROSTOROV FOTOGRAFSKEGA MUZEJA

4 TEDNI                                                                                                                                              500,00

DO 3 URE                                                                                                                                           150,00

 

BROŠURE, KATALOGI, ZBORNIKI

Uf, industrija                                                                                                                                       10,00

Srce in možgani naše kulture-Podobe in prostori meščanstva na slovenskem Štajerskem v obdobju med obema vojnama                                                                                                                          5,00

Mesto in gospodarstvo                                                                                                                    20,00

Štirinajsta na Štajerskem                                                                                                                  1,00

Spomenik Pohorskemu bataljonu                                                                                                    1,00

Pohorje-smučanje-30 let Zlate lisice                                                                                               1,00

Maribor skozi čas na razglednicah in predmetih                                                                           3,00

100 let mariborskega športnega društva Branik 1900-2000                                                       3,00

Partizansko zdravstvo na Pohorju                                                                                                   4,00

Cilj Maribor                                                                                                                                          5,00

Začelo se je v Pekrah                                                                                                                         4,00

Spominska obeležja Lackovega odreda                                                                                         1,00

Škof za novo tisočletje                                                                                                                      1,00

Večerovi fotoreporterji                                                                                                                      2,00

Usodna razhajanja                                                                                                                             1,00

Boj za slovensko severno mejo                                                                                                        2,00

Človeka nikar…Boj za slovensko severno mejo 1991                                                                   4,00

Aleš Stanovnik in njegov čas                                                                                                            9,00

Do pekla in nazaj                                                                                                                              20,45

Umetnost v vosku                                                                                                                               3,00

Gremo na Borštnika                                                                                                                         10,00

Muzej, to sem jaz! Svet igrač                                                                                                            5,00

Značke v kompletu                                                                                                                             2,00

Značke (posamezno)                                                                                                                          0,50

Priponke                                                                                                                                               0,50

Razglednice                                                                                                                                         0,50

 

Cena fotokopiranja v MNOM  in oblikovanje cene skeniranja ter snemanja na CD ali DVD

Fotokopiranje (stran)                                                                                                                        0,10

Skeniranje dokumenta                                                                                                                      2,00

Zapis na CD ali DVD                                                                                                                           3,00