Saniteta

CARBO MEDICINALIS - (ŽIVALSKO OGLJE) – PROTI ZASTRUPITVI S HRANO, ALKALOID SKOPJE

Inventarna številka: mnom;SA-0000050
Čas nastanka: 20. stoletje
Mere: embalaža - 10.5 cm;
Materiali: kemijska sestava zdravila, steklo, vata - bombaž, papir, guma

Zdravilo Carbo medicinalis oz. medicinsko oglje, je proizvod makedonskega farmacevtskega podjetja Alkaloida iz Skopja. Zdravilo se uporablja kot adsorbent pri peroralnih zastrupitvah, pri flatulenci (napenjanju) in redkeje pri nekaterih črevesnih okužbah. Napis na etiketi nam pove, da gre za tablete, kjer ena tableta vsebuje 0,25 (ni navedena merska enota) medicinskega oglja. Shranjene so v ozkem steklenem tulcu, ki se zapira z rumenim gumijastim pokrovčkom. Na vrhu katerega je upodobljena reliefna podoba pisanega »S«. Pod zamaškom se nahaja vata. Na obeh straneh zamaška je pretrgan ozek papirnat trakec rjave barve, kjer je v navednicah, ki ju ločujeta dve vzporedni odebeljeni črti v svetlo oker barvi zapisano »ALKALO??D« - tam kjer sta vprašaja je trak raztrgan. Na drugi strani listka piše SKOPLJE, JUGOS. S trakcem se je verjetno fiksiral zamašek. Steklena embalaža v dolžino meri 10, 5 cm, premer na spodnjem delu, kjer ni zamaška meri 1, 5 cm. Celoten stekleni valj obdaja okoli zavita nalepka. Le na spodnjem robu je ni. Prav tako se roba etiket na hrbtni strani ne stikata med seboj in je med njima 3 mm prostor. Navedba, da gre za tablete me je presenetila, saj sem ob zunanjem pregledu ugotovila, da večji del epruvete vsebuje črni prah. Če smo zelo pozorni, sicer lahko vidimo tablete, a njihove oblike skozi embalažo ne moremo določiti. Delno prekrit napis z ozkim trakom pri zamašku nam pove, da je embalaža vsebovala 20 tablet. Etiketa, kjer so navedeni vsi osnovni podatki je svetlo rumene barve, vsi napis so črni. Krepko in umetelno je malih tiskanih črkah, vključno z začetno črko navedeno ime zdravila: carbo medicinalis. Nad to navedbo je v desnem zgornjem kotu zabeleženo 20. Besedo, ki sledi prekriva že opisan ozek rjav trak. Na vrhu je lastnoročno dodan napis s penkalom, ki je nečitljiv in delno zbrisan. Sklepam, da gre za navodila za jemanje, saj je zapisano »3 ure«.Drugih navodil za uporabo ni navedenih. Pod imenom zdravila je logotip podjetja. Črni trikotnik je s špicem obrnjen navzdol. V njegovi notranjosti je upodobljen krog z velikim tiskanim S, ki ga obdajata navednici. Desno od logotipa je ob zamašku v večjem pravokotniku v velikih tiskanih črkah male velikosti v dveh vrsticah zapisano: SESTAV: 1 TABLETA SADRŽI 0,25/ v drugi vrstici/ C A R B O M E D I C I N A L I S. Na spodnjem robu etike je navedena registracijska številka (Reg. Br. 09·2926/1) ter desno še Kontrola: (odtisnjena številka z vijolično tinto 2115/1). Ko postavimo zdravilo pokončno ob spodnjem robu etikete na belem pasu v velikih tiskanih črkah malega formata, vodoravno poteka še zapis »ALKALOID« SKOPJE. Zgodovina: Alkaloid je farmacevtsko podjetje Republike Makedonije. Proizvajajo zdravila, rastlinske (čaje, prehrambni izdelki), kemijske in kozmetične izdelke. So delniška družba, ki združujejo farmacijo, kozmetiko in botaniko. Danes ima podjetje 13 podružnic izven matice. Njihovi začetki segajo v leto 1936 in so močno povezani z družino Ognjanovićev. Njihova glavna dejavnost je bila izdelava opium alkaloidov. (History, Alkaloid Skopje; http://www.alkaloid.com.mk/history-en.nspx, pridobljeno 19. 2. 2015) geslo za oglje je vzeto po definiciji iz www.termania.net, geslo: oglje, http://www.termania.net/iskanje?Query=oglje&tl=126&Dictionaries=95, pridobljeno: 19. 2. 2015)