Saniteta

LUBISAN GRANULAT

Inventarna številka: mnom;SA-0000036
Čas nastanka: 1941-1945
Mere: steklenička z zamaškom - 7.5 cm
Materiali: papir, kemijska sestava zdravila, plutovina, steklo

Lubisan granulat je zdravilo za zdravljenje glist. Zdravilo, ki je v obliki drobnih manjših granul je izdelalo podjetje Bayer-Bayer. Granule so shranjene v manjši 7 cm brez zamaška visoki temno rjavi steklenički, ki se zapira s plutovinastim zamaškom. Skupaj z zamaškom meri steklenička v višino 7, 5 cm. Vsi zapisi so v nemškem jeziku. Na sprednji strani stekleničke je zalepljena etika. Etiketa je v obliki valja. Obrobljena je z debelim zunanjim temno oranžnim trakom. Vmes poteka beli pas, ki mu sledi tanjša rjava črta. Na vrhu etikete, pod obema črtama, je v rjavi barvi zapis 40 g. Sledi temnorjav vodoravno ležeč pravokotnik, v katerem je z odebeljenimi belimi veliko tiskanimi črkami napis LUBISAN. Pod tem zapisom je v velikih tiskanih črkah manjšega formata napisano GRANULTAT. Na desnem robu pravokotnika je na etiketi stekleničke upodobljen logotip proizvajalca. V temno rjavem krogu z belim robom je v belih črkah manjšega formata upodobljen napis Bayer-Bayer. Besedi potekata vodoravno in navpično. Križata s pri ipsilonu. Takoj pod rjavim pravokotnikom v zelo drobnem tisku ter s prostim očesom komaj vidno sledi zapis »Eingetragene Warenzeichen«, s katerim je opozorjeno, da gre za zaščiteno blagovno znamko zdravila. Sledi zapis navodil in predstavitev uporabe zdravila v malih tiskanih črkah majhnega formata, krepke upodobitve v temno rjavi barvi. (/-druga vrstica). 1 g Lubisan-Granulat enthält/ 0,075 g Resorcinmonobutyl-/ätherdiäthylcarbamat in indiffe-/rente Grundsubstanz. Sledi presledek in naslednji zapis /Wurmmitel mit besonderer/ Wirksmkeit gegen Maden-/würner (Oxyuren). Anwendung/ laut einligender Gebrauchs-/anweisung. Po presledku sledi zapis podjetja »Bayer« v odebeljenih pisanih črkah. Pod imenom proizvajalca je v velikih tiskanih črkah zabeleženo še (/-druga vrstica) I.G. FARBENINDUSTRIE/ AKTIENGESELLSCHAFT/Leverkusen. Po presledku na dnu stekleničke sledi še zabelžba /A-0937). Zadnja, hrbtna stran stekleničke je brez nalepke. Steklenička z zdravilom je lepo ohranjena. Na nobenem mestu ni okrušena. Plutovinasti zamašek je na dveh delih malenkostno načet. Nalepka z navodili je v celoti ohranjena in ni raztrgana. Ob robovih je mestoma zbledela. Na površini nalepke so vidni tudi rjavi madeži umazanije. Zelo dobro je ohranjena tudi notranjost stekleničke, ki je praktično polna. Granule so lepo vidne, med seboj niso zlepljene, prav tako niso razdrobljene. Zgodovina:/Bayer-Bayer je nemško kemično in farmacevtsko podjetje. Ustanovljeno je bilo leta 1863. Najbolj so poznani po patentu za zdravilo Aspirin (1899). Kemični koncern I.G. Farbenindustrie, je združeval tudi Bayer. Povezava med industrijo barvil (kemična industrija) oz. farmacijo in farmakologijo ni bila nič nenavadnega. Do združitve obeh podjetij je prišlo leta 1925. (Unternehmensgeschichte, Eine Reise durch die Geschichte von Bayer, http://www.bayer.de/de/unternehmensgeschichte.aspx, pridobljeno 13. 2. 2015), Erik Verg, Gottfried Plumpe, Heinz Schultheis, Meilensteine 125 Jahre Bayer 1863-1988, Bayer AG, Leverkusen 1988, http://www.bayer.de/de/unternehmensgeschichte.aspx, pridobljeno 13. 2. 2015) http://www.bayer.de/de/unternehmensgeschichte-1925-bis-1945.aspx