Štafetne palice

Štafetna palica

Inventarna številka: mnom;ŠP-0000013
Čas nastanka: 1950 - 1970
Mere: Štafetna palica - 42 cm; 6 cm;
Materiali: les

Štafetna palica, lesena, šesterekotno stružen les, iz treh delov. Podstavek je črno obarvan in nataknjen na srednji, rjavi del, ki se zaključi s črno obrobo pod plamenico. V rjavem, srednjem delu sta s spodnje in zgornje strani odprtini. Zgornji, tretji del je oblikovan kot plamenica, rdeče obarvana. Na njenem vrhu je pritrjen stilizirani kovinski srebrni Triglav z vrezanim napisom. Nad srednjim vrhom je pritrjena kovinska, srebrno obrobljena rdeča petokraka. Napis: SZDL Ruše.