Štafetne palice

Štafetna palica

Inventarna številka: mnom;ŠP-0000005
Čas nastanka: 1980 - 1984
Mere: Štafetna palica - 48 cm; 6 cm;
Materiali: metal

Štafetna palica, kovinska, svetleče in matirano kromirana z napisi. Na zgornjem delu je stilizirani matirani grb mesta Maribora, na vrhu palice je pritrjena peterokraka zvezda.Napisi: Izdelali mladinci TAM-TOZD orodjarna, 15. april 1980 / Osankarica, 22 april 1980, TAM-TOZD orodjarna, 20. april 1981, Dom učencev elektrotehniške in srednje šole računalniške usmeritve, 19. april 1982 / Tovarna kos in srpov, Lovrenc na Pohorju, 5. maj 1983 / Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek Maribor, 7. maj 1984 / Zg. Kungota, 15. april 1985.