Muzej za mir - evropska zgodba

Evropsko leto kulturne dediščine 2018


Muzej za mir: evropska zgodba


Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Muzej narodne osvoboditve Maribor vas ob začetku skupnih aktivnosti v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018


vabita na tiskovno konferenco in posebno vodenje za predstavnike medijev, ki bo


26. januarja 2018 ob 11. uri


v Muzeju narodne osvoboditve Maribor (Ulica heroja Tomšiča 5, Maribor).


Projekt bosta predstavila Aleksandra Berberih Slana, direktorica Muzeja narodne osvoboditve, in Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Nato predstavnike medijev vabimo na ogled Muzeja za mir: evropske zgodbe.


V okviru evropskega leta kulturne dediščine bo osnovnim in srednjim šolam v muzeju na voljo poseben program, ki smo ga poimenovali Muzej za mir: evropska zgodba. Med februarjem in decembrom 2018 bomo izvedli 60 programov, ki vključujejo delavnice, socialne igre in ustvarjalno učenje. Vse aktivnosti bodo za šole brezplačne.


Program Muzej za mir – evropska zgodba namenjamo razmisleku o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa in ki vodijo delovanje Evropske unije: svobodi, miru, demokratičnosti, blaginji, dobrobiti, solidarnosti in raznolikosti. S pomočjo bogate kulturne dediščine, ki jo v različnih oblikah in virih hrani Muzej narodne osvoboditve Maribor, bodo učenci in dijaki odkrivali in razmišljali, kako so se te vrednote razvijale skozi čas, kaj nam pomenijo danes in kako naj jih ohranimo za prihodnost. Vse to bodo povezali z lokalnimi zgodbami iz preteklosti, ki lahko služijo kot navdih ali vzor, ali pa nas, nasprotno, opominjajo na posledice, če se vrednotam kot posamezniki in družba odpovemo.


Vljudno vabljeni!


O evropskem letu kulturne dediščine:


Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.


Leto bo priložnost za številne pobude in dogodke po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se aktivneje približajo kulturni dediščini. Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Navzoča je v evropskih mestih, pokrajini in arheoloških najdiščih. Ne najdemo je samo v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so nam jih predali naši predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih se prepoznamo.


Zakaj kulturna dediščina? Kulturna dediščina je pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati in jo prenašati na prihodnje generacije. Naša dediščina ima tudi pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope.


Če cenimo našo kulturno dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in vzpostavimo medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno. Kako lahko torej obogatimo naše življenje, če ne ravno s stikom z nečim, kar tako globoko opredeli našo istovetnost?


Kulturne dediščine ne smemo prepustiti razpadu, propadu ali uničenju. Zato si v letu 2018 prizadevamo najti načine, da poudarimo njen pomen in jo ohranjamo.


Spremljajte evropsko leto kulturne dediščine na družbenih medijih: #EuropeForCulture


Seznam dogodkov v Sloveniji: http://www.zvkds.si/sl/elkd