Vinilne plošče

Tamkaj za goro - Koroški akademski oktet

Inventarna številka: MNOM;M-0000153
Čas nastanka: 1977
Mere: Ovitek plošče - 31.2 cm; 31.2 cm;
Materiali: karton - povoščen karton, polivinilklorid PVC

Vinilna plošča velika - Tamkaj za goro - Koroški akademski oktet. Na sprednji strani so člani akademskega okteta: Jože Gašperič - tenor, Tone Gašperič - tenor, Jure Novvak - tenor, Milan Štimec - tenor, Marinka Keber - alt, Jože Černe - bariton, Ivek Krpač - bariton, Borut Gorinšek - bas, Janez Triler - bas. Glasbeno vodstvo Ciril Krpač. Zadnja stran je bele barve na njej je fotografija Cirila Krpača, na levi strani sta dve črno beli fotografiji plošč Koroškega akademskega okteta. Napisi: stran 1) Tamkaj za goro, Konjuh planinom, Ej uhnjem, Dvanajst razbojnikov, Plovi, plovi, Teče voda, teče, Tancuj, tancuj; stran 2) Oj, Moravo, O jesenske duge noći, Bolen mi leži, Če ti umram, A, ća, Dremle mi se, Kolo, O, milil mi u selu. Založba obzorja Ljubljana, Helidon tovarna gramofonskih plošč Lljubljana, Slovenija, Made in Yugoslavia, oprema Bronislav Fajon, foto: Srečo Kolar, tonski mojster Sergej Dolenc, producent Vilko Ovsenik, tisk tiskarne Ljudske pravice v Ljubljani, FLP 09-023.