Knjige

Vesela abeceda

Inventarna številka: MNOM;KN-0000337
Čas nastanka: ?
Mere: Knjiga - 16.4 cm; 18.9 cm; 1 cm;
Materiali: povoščeni papir, papir

Knjiga je pravokotne oblike. Podlaga na platnicah je črne barve. Na prednji platnici so barvne ilustracije živali, ter deklica na desnem zgornjem robu. Živali v šapah držijo bel pravokotnik, na katerem je z rdečimi velikimi tiskanimi črkami napisano "VESELA ABECEDA". Vidni so znaki obrabe – zgornji desni rob sprednje platnice je odtrgan, prav tako je platnica na več mestih strgana, vidni so sledovi prepogibanja. Hrbtna platnica je prav tako utrgana, vidni so znaki prepogibanja. Po prvih notranjih straneh potekajo navpične in vodoravne črte, narejene z modrim pisalom. Knjižni blok ima 64 obojestransko natisnjenih strani, podlaga je bela. Na prvi strani je črn logo Mladinske knjige, zraven katerega je z modrim pisalom napisana številka 290. Na drugi strani je zgoraj napisano »Spesnila: Vera Albreht« in spodaj »Ilustrirala in opremila: Cita Potokar«. Črke abecede so v različnih barvah napisane na levi strani. Najprej je napisana velika tiskana črka, pod njo pa mala tiskana črka. Zraven so barvne ilustracije, zraven katerih so črni napisi v malih tiskanih črkah. Prva beseda se začne na črko abecede, ki je predstavljena na tisti strani. Na zadnji strani so podatki o knjigi. Strani niso oštevilčene. Knjiga je v slovenščini.