Drobni tisk

Schonsky in Loebl, Maribor (Mariborska belilnica in apretura)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000147
Čas nastanka: 1923
Mere: Dopisnica - 9.5 cm; 14.2 cm;
Materiali: papir

Dopisnica, črni in zeleni tisk na debelejšem papirju rjave barve. Na prednji strani dopisnice so s črno barvo natisnjeni podatki o podjetju, z zeleno barvo pa so natisnjene črtice za vpis naslova. Zadnja stran nima tiska in je namenjena vpisu sporočila. Tekst naslova in sporočila je vpisan s pisalnim strojem, pisava je v črni barvi. Nad vpisanim naslovom je znamka v modri barvi na beli podlagi. Vrednost znamke: 25 par. Desno od znamke je z zeleno barvo natisnjena predloga znamke z vrednostjo. Desno in levo od znamke sta pečata: Maribor in Sveti Pavel pri Preboldu. Levo, delno pod znamko je z zelenim tiskom izpisano ime kraljevine v cirilici in latinici (+ podatki, ki jih ni mogoče razbrati). Tekst na zadnji strani je napisan v nemščini.