Drobni tisk

PROIZVODNI PROGRAM TAM BUS

Inventarna številka: MNOM;DT-0000112
Čas nastanka: 1990-
Mere: Zloženka - 21 cm; 29.8 cm;
Materiali: papir

Zloženka je zložena v obliko A4 formata. V notranjosti so prikazana vozila pod naslovom: PROGRAM VOZIL TAM BUS. V zgornjem delu so zraven naslova: PROGRAM TURISTIČNIH AVTOBUSOV barvno prikazana vozila, ki imajo zraven zapise: B3 075 TS in B3 075 TL; B3 090 TS in B3 090 TL, B3 090 TH, 190 A 110 T; 260 A 119 T; TAM 260 ( USA); 331 A 119 VT; B3 120 TS in B3 120 TL, ter B3 120 TH. V osrednjem delu so prikazana vozila pod naslovom: PROGRAM MESTNIH AVTOBUSOV , vozila imajo zraven zapise: B3 075 CS; 252 A 120 SCHOOL BUS; 260 A 116 M in 232 A 116 M; 260 A 116 P in 232 A 116 P, ter 260 A 180 M/P in 272 A 180 M/P. V spodnjem delu so v okviru naslova: PROGRAM AVTOBUSNIH ŠASIJ prikazana vozila z naslednjimi zapisi: B3 075 TS in B3 075 TL; B3 075 CS; 190 A 110 T; 260 A 116 M/P in 232 A 116 M/P; B3 090 TS in B3 090 TL; B3 090 TH; 260 A 119 T; 331 A 119 VT; B3 120 TS in B3 120 TL; B3 120 TH; 260 A 180 M/P in 272 A 180 M/P. Zraven vozil so krajši opisi. V spodnjem desnem kotu je zapis: Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb. TAM BUS 62105 Maribor, Ptujska c.184, Slovenija•Tel.: ( 062) 411-321 •Fax: ( 062) 414-471• Telex: 33 111 AVTOMASI•TAM BUS Marketing komunikacija s tržiščem• Tisk: Gorenjski tisk, Kranj. Na zunanji strani so prikazani avtobusi in nad njimi naslov: PROIZVODNI PROGRAM TAM BUS. Na zadnji strani je oznaka TAM BUS in pod njim : TAM BUS 62105 Maribor, Ptujska c. 184, Slovenija• Tel.: ( 062) 411-321• Fax: ( 062) 414 471•Telex: 33111; AVTOMASI•TAM BUS Marketing komuniciranja s tržiščem• Tisk: Gorenjski tisk, Kranj.