Drobni tisk

TAM 2000 (KAMION)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000110
Čas nastanka: 1963
Mere: Zloženka - 20.7 cm; 30 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani je črno bel prikaz vozila pred zgradbo . Nad vozilom je naslov v črni pisavi na rdečem ozadju: KAMION TAM 2000 NOSIVOST 2 TONE. Rob prve strani je črne barve in ima v spodnjem delu črno bel logotip TAM, nad njim je zapis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR. V zgornjem desnem kotu je naslov: SPECIJALNA VOZILA TAM 2000. Pod naslovom so štirje podnaslovi v črni barvni na rdečem ozadju: HLADNJAČA TAM 2000 H; VOZILO TAM 2000N, KOMBI ZATVOREN TAM 2000C in KOMBI BUS TAM 2000 CB. Na drugi polovici zadnje strani so črno bele fotografije vozil. Pod vozili v spodnjem desnem kotu je znak TAM. Na rdečem robu spodaj je v kotu zapisano: Propagandni odsek TAM TK/ DG 10.000/ 63, Tisk ČP Mariborski tisk. Zloženka obsega dva lista, ki sta oba obojestransko zapolnjena , od tega je prvi list krajši. Vsebina je podana v tujem jeziku. VSEBINA: V zgornjem levem kotu je napis: MOTOR in pod njim črno bel prikaz motorja. Pod naslovom TAM 2000 v zgornjem delu prve strani je podano besedilo. V spodnjem delu zloženke je na rdečem robu napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR. Na zadnji strani v notranjosti je v prvem delu prikaz notranjosti vozila. V zgornjem delu strani je na vrhu naslov: TEHNIČKI PODACI in pod njim okvir, v okviru katerega so podani podatki. Pod okvirjem je naslov: UPRAVLJAČ I KABINA, ter pod njim besedilo. Rob na strani je črne barve in ima v zgornjem delu bel napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR, pod zapisom v kotu pa črno bel logotip TAM.