Drobni tisk

TAM-4500 SM (VOZILO ZA PREVOZ SMETI)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000107
Čas nastanka: 1964
Mere: Zloženka - 21 cm; 29.7 cm;
Materiali: papir

V zgornjem levem kotu je črno bel logotip TAM in zraven v rdeči pisavi napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR• JUGOSLAVIJA, na rumenem ozadju. V osrednjem delu strani je prikaz vozila, ki je zelene, sive, bele in rdeče barve, v notranjosti vozila je voznik. V spodnjem levem kotu je napis: VOZILO ZA PREVOZ SMETI TAM-4500 SM. Na zadnji strani je v zgornjem levem kotu naslov v rdeči barvi. NEKAJ TEHNIČNIH PODATKOV, ki so podani pod naslovom. V spodnjem delu je barven oris vozila, ki ima prikazane mere in na strani zapis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR • JUGOSLAVIJA in VAŠ TRGOVSKI ZASTOPNIK. Pod orisom je napis: Izdal Prop. odsek TAM 2000/64 • Natisnila ČP Delo-obrat Triglavska tiskarna v Ljubljani. Na rumenem robu ob strani je viden znak TAM. Zloženka obsega dva lista, ki sta oba obojestransko zapolnjena. Vsebina je podana v slovenskem jeziku.