Drobni tisk

TAM 4500 K (KIPER)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000104
Čas nastanka: 1963
Mere: Brošura - 29.5 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani je prikaz vozila, ki ima spredaj oznako TAM 4500. Nad vozilom je naslov: KIPER TAM 4500 K. V zgornjem desnem kotu je črno bel logotip TAM. Rob, na katerem je logotip TAM je črne barve, z rdečim in svetlim trikotnikom. Pod vozilom je naslov: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR. Na zadnji strani brošure je črno bel prikaz vozila z oznako TAM 4500. V zgornjem desnem kotu je naslov TAM 4500 DK, pod rdečo črto. V spodnjem desnem kotu na svetlo zelenem ozadju so podani podatki: 4910-001, Propagandni odsek TAM-KT 10.000/ 63; Tisk ČZP » Pomurski tisk«. Brošura obsega štiri liste, ki so vsi obojestransko zapolnjeni. Vsebina je podana v tujem jeziku. V zgornjem desnem kotu je naslov na prvi notranji strani: KIPER TAM 4500 K. Pod rdečo črto, ki se razteza na v zgornjem delu strani je v osrednjem delu barvno prikazano podvozje vozila. Pod barvnim prikazom je manjši naslov: ŠASIJA KAMIONA TAM 4500 K I TAM 4500 DK. Pod naslovom je podano besedilo. Na naslednji notranji strani je rob svetle barve, ki ima v zgornjem delu graf z naslovom: KARAKTERISTIČNE KRIVE, pod grafom pa še dva manjša podnaslova: MOTOR in PREDNOSTI VAZDUŠNO HLAÐENOG MOTORA. Zraven je na strani barvni prikaz motorja. Na naslednji notranji strani je v zgornjem desnem kotu naslov: KIPER TAM 4500 K, pod njim je rdeča črta in pod njo slikovni prikaz. Pod slikovnim prikazom sta dva manjša naslova: KOČNICE in UREÐAJ ZA KIPANJE. V spodnjem delu na svetlem robu je prikaz mer vozila. Sosednja notranja stran prikazuje naklon pod naslovom: SAVLAÐIVANJE USPONA KOD RAZLIČITIH BRZINA za vozilo TAM 4500 K. V osrednjem delu strani sta dva manjša podnaslova: MENJAČ in ZADNJI MOST. Zraven sta na strani dva barvna prikaza. Na zadnjih dveh notranjih straneh je v zgornjem delu naslov: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR-JUGOSLAVIJA. Na prvi strani pod naslovom so podnaslovi: KABINA, UPRAVLJAČ in TEHNIČKI PODACI KAMIONA TAM 4500 TAM K I DK. V spodnjem levem kotu je prikaz notranjosti vozila. Na zadnji notranji strani je na svetlem ozadju naslov: KIPER TAM 4500 DK. Pod in ob strani besedila je barvni prikaz vozila.