Drobni tisk

A 3000 S

Inventarna številka: MNOM;DT-0000101
Čas nastanka: 1960
Mere: Zloženka - 21 cm; 30 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani je prikazano vozilo v beli barvi. Nad njim je naslov: A 3000 S. V zgornjem levem kotu je bel logotip TAM. V spodnjem delu pod črno in modro črto je napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR• YOUGOSLAVIE. Na zadnji strani zloženke je v zgornjem levem kotu znak TAM na črnem ozadju. V okvirju so podani podatki pod naslovom: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES DE LʼAUTOCAR A 3000S. Pod okvirjem je napis: REKLAMPUBLIC-MARIBOR. Pod črto je na dnu strani napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR•YOUGOSLAVIE. Vsebina je podana v tujem jeziku. Zloženka obsega tri liste, od katerih se eden pregiba navznoter, vsi pa so obojestransko zapolnjeni. Na prvi strani v notranjosti je prikazan motor, zraven njega je napis v modri pisavi napis Moteur in pod njim podana vsebina. V spodnjem desnem kotu je naslov: COURBES CARACTERISTIQUES, pod njim pa grafični prikaz. V spodnjem delu na zelenem ozadju je naslov: AVANTAGES DU MOTEUR A REFROIDISSEMENT A AIR. Na notranji strani naslednje strani sta v zgornjem delu na modrem ozadju dva naslova: INTERIEUR DE LʼAUTOCAR in PLACE DU CONDUCTEUR,pod tema dvema naslovoma je prikaz notranjosti vozila. Še en prikaz notranjosti vozila je na tej strani in pod njim je naslov DIRECTION. Na listu,ki se prepogiba v notranjost je na notranji strani rob modre barve in naslovi na njem: Freins, Boite de vitesses, Chassis in Chauffage et ventilation. Pod naslovi je znak TAM. Za vsak naslov je podana vsebina v stolpcu. Na desnem delu strani je prikaz zunanjosti vozila. Na drugi strani lista, ki se pregiba v notranjost je v zgornjem delu naslov: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR •YOUOSLAVIE AUTOCAR A 3000 S. V osrednjem delu strani je besedilo in pod njim prikaz vozila. Ena izmed brošur je na prvi strani poškodovana.