Drobni tisk

TAM 5000

Inventarna številka: MNOM;DT-0000086
Čas nastanka: 1968
Mere: Brošura - 29.6 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani spredaj je barvni prikaz vozila in v zgornjem desnem kotu je prikazan njegov zadnji del. V levem zgornjem kotu je naslov: TAM 5000 nad črto. Na zadnji strani so na rdečem ozadju in s črno pisavo podani TEHNIČNI PODATKI oz. TEHNIČKI PODACI. Zraven je prikaz vozila na različnih naklonih. V spodnjem delu strani je napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR● JUGOSLAVIJA in pod njim so z manjšimi črkami navedeni naslednji podatki: Propagandni odsek TAM-KT 10.000/68-Tisk ZGP » Pomurski tisk«, Murska Sobota. Vsebina je podana v dveh jezikih in na štirih listih, ki so obojestransko zapolnjeni. Na notranji strani je rdeč rob in na njem črn znak TAM, zraven besedilo v dveh odstavkih. Naslov: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR-JUGOSLAVIJA se razprostira čez obe strani, nad njim je barvi prikaz vozila, ob strani in v ozadju so vidne hiše. Na srednjih dveh straneh je bočen prikaz vozila čez obe strani in iz sprednje strani. V spodnjem delu so podane vsebine pod naslovoma: OKVIR in GLAVNE MERE VOZILA, naslova se ponovita še enkrat, saj je besedilo zapisano v dveh jezikih. Nad sprednjim prikazom vozila je nad črto naslov: kamion » TAM 5000« nosilnost 5 ton. Na zadnjih dveh notranjih straneh je na prvi strani prikaz motorja in naslov: MOTOR na rdečem ozadju. Na drugem delu strani je vsebina podana v dveh odstavkih z naslovom MOTOR in pod njo je barvni prikaz. Na zadnji notranji strani je rdeč rob in vsebina podana pod naslovoma: ZAVORE oz. KOČNICE in KABINA, ki se ponovi še enkrat. Zraven sta na beli podlagi dva barvna prikaza in naslova: MENJALNIK oz. MENJAČ in ZADNJA PREMA oz. ZADNJI MOST.