Drobni tisk

TAM 5000

Inventarna številka: MNOM;DT-0000085
Čas nastanka: 1967
Mere: Zloženka - 29.8 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na prvi zunanji strani je v zgornjem levem kotu nad črno črto naslov: TAM 5000. Pod naslovom je barven prikaz vozila na rdeči in beli podlagi. V zgornjem desnem kotu je prikaz zadnjega dela avtomobila. Na zadnji strani so v rdečem okvirju pod naslovom: TECHNICAL DATA oz. DATOS TECNICOS podani tehnični podatki, ob strani je prikaz vozila na različnih naklonih. V spodnjem delu strani je zapis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR● JUGOSLAVIJA in pod njim z manjšo velikostjo pisave: Propagandni odsek TAM-KT 10.000/67 tisk ZGP » Pomurski tisk«, Murska Sobota. Brošura obsega štiri liste, ki so vsi obojestransko zapolnjeni. Vsebina v brošuri je podana v dveh jezikih. Na prvi notranji strani je podana vsebina v dveh odstavkih in na robu strani, ki je rdeče barve je črn znak TAM. Naslov : TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR-JUGOSLAVIJA se razprostira čez obe strani. Na sosednji notranji strani je barvni prikaz vozila, ob strani in v ozadju so vidne hiše. Na straneh na sredini brošure je barvni prikaz vozila, ki se bočno razprostira čez obe strani, na naslednji strani je njegov prikaz s sprednje strani in nad njim napis: kamion » TAM 5000« nosilnost 5 ton. Na prvi strani je podana vsebina pod naslovoma: CHASSIS FRAME in VEHICLE DATA, oz. ARMAZON DEL VEHICULO in MEDIDAS PRINCIPALES DEL VEHICULO. Spodnji rob obeh straneh je rdeče barve. Na predzadnji notranji strani je v prvem delu naslov MOTOR s črno pisavo na rdeči podlagi in pod njo prikaz motorja. Vsebina je od opisa motorja pod naslovom: ENGINE oz. EL. MOTOR in prikaza ločena s črno črto. Notranji rob sosednje strani je rdeče barve na njem sta dva naslova v dveh jezikih: BRAKES oz. LOS FRENOS in CAB oz. LA CABINA DEL CONDUCTOR. Zraven so vsebine podane na beli podlagi in pod dvema naslovoma v dveh jezikih: TRANSMISSION oz. LA CAJA DE CAMBIOS in REAR AXLE oz. EL PUENTE TRASERO.