Drobni tisk

TAM 6500 K (Tristranski prekucnik; Trostrani kiper)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000083
Čas nastanka: 1970
Mere: Brošura - 30 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na prvi zunanji strani je v zgornjem delu v kotu napis: TRISTRANSKI PREKUCNIK oz. TROSTRANI KIPER. Napis je od naslova: TAM 6500 K ločen s črno črto. Pod naslovom je črno bel prikaz vozila in zraven njega modro bel znak TAM. Na zadnji strani je zgoraj naslov modre barve: TRISTRANSKI PREKUCNIK TAM 6500 K oz. TROSTRANI KIPER TAM 6500 K. Pod naslovom modre barve je podnaslov v dveh jezikih: VES DAN NAPREJ, NAZAJ, GOR, DOL, LEVO, DESNO IN ZOPET NAPREJ….. oz. CELOG DANA NAPRED, NATRAG, GORE, DOLE, LEVO, DESNO I PONOVO NAPRED….. Pod naslovom je vsebina podana v dveh stolpcih, pod njo pa so štiri črno bele fotografije, ki prikazujejo vozilo na delovišču. Pod fotografijami je napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR, Propagandni odsek BS/KT-7000/70 in ČP Mariborski tisk. Zloženka obsega 2 lista, ki sta oba obojestransko zapolnjena, vsebina v zloženki, pa je podana v dveh jezikih.