Drobni tisk

MERCUR TAM 6500

Inventarna številka: MNOM;DT-0000082
Čas nastanka: 1967
Mere: Brošura - 21.1 cm; 29.8 cm;
Materiali: papir

Prva stran zloženke ima zgoraj naslov v črni barvi: MERCUR TAM 6500. V spodnjem delu prve strani je prikaz dveh vozil v zeleni in rdeči barvi, v ozadju je vidno gorovje in drevesa. Na zadnji strani zloženke je prikaz motorja na rdeči podlagi. Desno od prikaza je naslov rdeči barvi: EL MOTOR F6 L 614., pod njim je podana vsebina. Na dnu zadnje strani je zapis:TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR ● YUGOSLAVIA, pod zapisom je z manjšo velikostjo pisave zapisano: Propagandni odsek TAM-BS/KT 5000/67-ČP Mariborski tisk. Zloženka obsega dva lista, ki sta oba obojestransko zapolnjena. Vsebina v zloženki je podana v tujem jeziku. VSEBINA: Na notranjih dveh straneh je na prvi strani prikazano vozilo na rdečem ozadju, nad njim pa je naslov: MERCUR TAM 6500 K. Ob prikazu je ob strani manjši podnaslov: VOLQUETE TRILATERAL MERCUR TAM 6500 K in pod njim podana vsebina po alinejah. Pod prikazom je podnaslov DATOS TECNICOS in pod njim je podana vsebina. Na naslednji strani je na notranji strani na zelenem ozadju prikaz vozila in nad njim naslov MERCUR TAM 6500. Ob strani je podana vsebina pod naslovom: CAMION MERCUR TAM 6500 in DATOS TECNICOS na dnu strani.