Drobni tisk

Buses for the urban passenger transport (Autobus de service urbain)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000081
Čas nastanka: 1965
Mere: Brošura - 21.1 cm; 25.4 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani zloženke je naslov v beli barvi in dveh jezikih: Buses for the urban passenger transport oz. Autobus de service urbain. Pod naslovom je znak TAM v črni in beli barvi, ter fotografija avtobusov v vrsti. Na zadnji strani sta navedena dva naslova v dveh jezikih: TECHNICAL DATA FOR AS 3500 M oz. TECHNICAL DATA FOR A 3000 M in AS 3500-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES oz. A 3000 M- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. Med naslovoma v tujem jeziku je zelena črta. V spodnjem levem kotu je v zeleni poševni pisavi zapisano: propaganda kopec(?). Malo vstran je zapis: Propagandni odsek TAM, 4.000/ 65- Printed by: ČP » Delo«- Triglavska tiskarna, Ljubljana, Yugoslavia, 1966.Vsebina je podana v dveh jezikih in obsega liste, ki so vsi obojestransko zapolnjeni. VSEBINA: Na prvih dveh notranjih straneh je prikaz avtobusa in naslov: Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor in pod črto YUGOSLAVIA ( v manjši pisavi). Rob druge notranje strani je oranžne barve in ima naslov, ki se ponovi 2x: AS 3500 M in pod njim opis v tujem jeziku. Spodnji rob strani je zelene barve. Na naslednjih dveh notranjih straneh je na prvi strani prikaz volana in pod njim prikaz avtobusa in njegove mere, zraven je opis avtobusa pod naslednjimi naslovi: INTERIOR OF THE BUS, INTÉRIEUR, THE BUS BODY in na naslednji strani: CARROSSERIE in ENGINE. V oranžnem delu na tej strani je prikaz motorja in njegov opis pod naslovom: MOTEUR. Na zadnjih dveh notranjih straneh je v zgornjem delu barvni prikaz avtobusa v mestu in zraven naslov: THREE VERSIONS OF THE BUS A 3000 M oz. TROIS VERSION DE L’AUTOBUS A 3000 M. V spodnjem delu strani z oranžnim ozadjem se 2x ponovi naslov: A 3000 M, v kotu strani je prikaz avtobusa in njegove mere. Na zadnji notranji strani je naslov: THE INTERIOR, CHASSIS AND THE BUS BODY oz. INTÉRIEUR, CHASSIS ET CARROSSERIE, pod naslovom je vsebina podana v dveh stolpcih. V spodnjem delu strani sta dve barvni fotografiji, ki prikazujeta notranjost avtobusa.