Drobni tisk

TAM 5500 (Tovornjak)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000077
Čas nastanka: 1974
Mere: Brošura - 29.8 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na sprednji strani papirja je zgoraj zapis TAM 5500 in v desnem kotu črno bel znak TAM. Pod naslovom je prikaz vozila na štirih barvnih fotografijah iz različnih strani ob vagonih. Pod fotografijami je prikaz vozila in njegove mere. Prva stran lista ima temno ozadje. Na zadnji strani lista je naslov v dveh jezikih: TOVORNJAK oz. KAMION in podnaslova v manjši velikosti pisave: MOTOR F6 L 614 in TEHNIČNI PODATKI oz. TEHNIČKI PODACI. Vsebina je podana v dveh stolpcih. Na dnu zadnje strani je zapis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR, v manjši velikosti pisave pa: TAM-62101 Maribor, Ptujska c. 184-Poštni p. 01-159-Telefon ( 062) 32-321-Teleprinter 33-111, Brzojav: Avtoma, Maribor TAM-Maribor-Marketing JA/KT-2.000/74. Vsebina je podana v dveh jezikih.