Drobni tisk

TAM 190 A110 P (Suburban bus)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000069
Čas nastanka: 1989
Mere: katalog - 29.7 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani lista je prikazan avtobus na cesti, zadaj je viden železniški most. Avtobus je bele, oranžne in rjave barve. Na strani ima zapis CERTUS Maribor, spredaj je vidna registrska tablica: MB 275 896. Ob robu prve strani na listu je rdeča obroba, na kateri je spodaj znak TAM bele barve v zgornjem delu pa je na rdečem ozadju zapis: TAM 190 A110 P in v kotu SUBURBAN BUS AUTOBUS SUBURBAIN. V spodnjem delu pod avtobusom je zapis v beli barvi: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR YUGOSLAVIA. Na drugi strani lista sta ob robu dve barvni fotografiji, ki prikazujeta notranjost avtobusa in sicer volan in sedeže. Pod fotografijama je prikaz avtobusa. Ob strani fotografij je naslov v dveh jezikih: TECHNICAL DATA oz. DONNEES TECHNIQUES , podatki so potem podani v dveh jezikih. Na dnu je zapis v odebeljeni pisavi: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR YUGOSLAVIA, ter pod njim v manjši pisavi: 62000 Maribor, Ptujska c. 184- Telefon ( 062) 411-321- Telex 33-111- Marketing, ek. Propaganda-3000/89- Printed by: Gorenjski tisk, Kranj.