Drobni tisk

TAM AS 3500 EM (AUTOBUS MIEJSKI)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000066
Čas nastanka: 1974
Mere: katalog - 29.6 cm; 20.9 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani lista je zgoraj naslov: AVTOBUS MIEJSKI TAM AS 3500 EM, v sosednjem kotu je znak TAM črno bele barve. Naslov manjšega formata in vsebina, ki je podana v dveh stolpcih je v tujem jeziku. V spodnjem delu lista so tri črno bele fotografije avtobusa in sicer dve fotografiji prikazujeta notranjost avtobusa in ena njegovo zunanjost pred blokom. Pod fotografijami je zapis: TAM- 62101 Maribor, Ptujska c. 184-poštni p. 01-159- Telefon ( 062) 32- 321- Teleprinter 33-111, Brzojav: Avtoma, Maribor in TAM- Maribor- Marketing JA/ KT-2.000/74. Pod tem zapisom je napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR v modri barvi. Na drugi strani lista je v zgornjem delu naslov: AUTOBUS MIEJSKI TAM AS 3500 EM SILNIK F6 L 413 V, pod naslovom je podana vsebina v tujem jeziku. V spodnji polovici strani je naslov: AUTOBUS MIEJSKI TAM AS 3500 EM in pod njim vsebina v tujem jeziku.