Drobni tisk

TAM 5500 DK (Prekucnik z dvojnim pogonom)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000063
Čas nastanka: 1971
Mere: katalog - 29.7 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Vsebina je na zadnji strani podana v dveh stolpcih z manjšim naslovom: ZANJ NI TEŽAV! oz. ZA NJEGA TEŠKOČE NE POSTOJE! Pod vsebino so tri črno bele fotografije vozila. Pod fotografijami je napis: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR. Pod tem zapisom so z manjšo pisavo navedeni naslednji podatki: Odsek za ekonomsko propagando JA/ TK- 7000/71 in Tisk: ZGP » Pomurski tisk«, M. Sobota. Zloženka je sestavljena iz dveh listov, ki sta oba obojestransko zapolnjena. Vsebina je podana v dveh jezikih. Na prvi strani je črno bela fotografija vozila, zraven pa je znak TAM bele barve na modrem ozadju. Nad fotografijo je naslov: TAM 5500 DK, v levem zgornjem kotu je moder zapis v dveh jezikih: PREKUCNIK Z DVOJNIM POGONOM oz. KIPER SA DVOJNIM POGONOM. Naslov in zapis v zgornjem levem kotu ločuje črna črta na prvi strani. Na zadnji strani je moder naslov v dveh jezikih: PREKUCNIK Z DVOJNIM POGONOM TAM 5500 DK oz. KIPER SA DVOJNIM POGONOM TAM 5500 DK.