Drobni tisk

TAM 170 A 11-M.P (TAM)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000047
Čas nastanka: 1979
Mere: katalog - 29.7 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na prvi strani promocijskega letaka so barvne fotografije avtobusa, tako njegove zunanjosti, kot tudi notranjosti. Nad fotografijami je naslov s črno pisavo na sivem ozadju: TAM 170 A 11-M,P, prav tako je v zgornjem desnem kotu znak TAM v belem odtenku na črnem ozadju. V spodnjem delu prve strani so prikazane mere avtobusa. Na zadnji strani lista je v zgornjem delu naslov v dveh jezikih: MESTNI IN PRIMESTNI AVTOBUS in GRADSKI I PRIGRADSKI AUTOBUS. Pod naslovom sta še dva manjša naslova MOTOR F 6 L 413 V in TEHNIČNI PODATKI oz. TEHNIČKI PODACI. Na dnu strani so navedeni naslednji podatki: TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR n.sol.o. z odebeljeno pisavo. Pod tem je napis: TAM- 62101 Maribor, Ptujska c. 184-Poštni p. 01-159-Telefon: ( 062) 32 -321- Teleprinter 33-111, Brzojav: Avtoma, Maribor TAM –Maribor-Marketing JA/ KT- 2000/78.