Drobni tisk

ZIV TAM (Spoznajmo Tam!)

Inventarna številka: MNOM;DT-0000045
Čas nastanka: 1980
Mere: katalog - 29.4 cm; 21 cm;
Materiali: papir

Na začetni strani je fotografija vozil na parkirišču. Na strani je modra obroba, kjer je z belo barvo zapisano SPOZNAJMO TAM! In UPOZNAJMO TAM! Nad zapisom je znak TAM v beli barvi na modrem ozadju. Na dnu prve strani je zapis: ZIV TAM-TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR n.sol.o. Na zadnji strani zloženke je so navedeni naslednji podatki: ZIV TAM TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR n.sol.o. TAM- 62101 Maribor, Ptujska c.184- Tel. (062) 32-321-TX 33-111, Avtotrgovina-Marketing KT/M-6000/80. Z drobnim tiskom je spodaj navedeno: Tisk: ZGEP » Pomurski tisk«, TOZD Tiskarna, M.Sobota. Zloženka obsega 5 listov, ki so vsi obojestransko izpolnjeni, eden se zapira navznoter. Vsebina je podana v dveh jezikih. V notranjosti zloženke je na prvi strani naslov: DO TAM VČERAJ IN DANES ZGODOVINA oz. RO TAM JUČER I DANAS ISTORIJA Z MODRO PISAVO na beli podlagi. Pod naslovom sta dve fotografiji vozil in na strani opis v dveh jezikih. Na drugi strani je zapis ZGODOVINA ● ISTORIJA in nadaljevanje opisa iz prejšnje strani ter dve barvni fotografiji. Na naslednji strani so v spodnjem delu tri barvne fotografije, nad njimi modra črta in opis pod naslovom: DO TAM DANES● RO TAM DANAS. Na naslednji strani je prikaz tovarne in LEGENDA● LEGENDA z modro pisavo na beli podlagi. Na naslednji strani v brošuri je naveden naslov: PROIZVODNI PROGRAM ● PROIZVODNI PROGRAM in opis , ter pod modro črto prikaz in opis motorja. Na naslednjih treh straneh so prikazana in opisana različna vozila: TAM 75 T X B, TAM 130 T 10, TERENSKA VOZILA, AVTOBUSI, TAM 130 T 10B in TAM 170 T 14.