Saniteta

CAFFEINA SODIO BENZOATO – AMPULE ZA INJEKCIJE

Inventarna številka: mnom;SA-0000076
Čas nastanka: 1940
Mere: škatlica z ampulami - 1.5 cm; 5 cm; 6.2 cm;
Materiali: kemijska sestava zdravila, steklo, karton, papirnata etiketa, metal

Ampule za injekcije sestopijo iz »kafeina« in »natrijevega benzoata«. Kafein je alkaloid. V medicini ga uporabljajo kot poživilo Zdravilo je naredilo italijansko farmacevtsko podjetje: Istituto Chimico Farmaceutico Militare – Firenze. Je iz leta 1940. Pet ampul je shranjenih v majhni škatlici, ki je velika za dlan. Vsaka ampula vsebuje kofein in natrijev benzoat. Osnovna površina embalaže je temno vijolična. Etiketa, ki prekriva njeno površino ni prisotna na desnem in levem stranskem robu. Barva etikete je rjavkasta. Na njej so z rdečo pisavo v velikih in malih tiskanih črkah navedene osnovne informacije o zdravilu. Na levem in desnem stranskem robu ni torej ne nalepke ne nobenih zapisov. Etiketa je na licu škatlice ohranjena v celoti, le njen levi rob vsebuje krajšo raztrganino. Na spodnjem stranskem robu manjka spodnji del etikete. Na celotni površini etikete so vijolični razbarvani fleki. Spodnji in zgornji rob etikete omejuje tanka, komaj vidna rdeča črta. Pod njo je v sredinski poravnavi v velikih tiskanih črkah v dveh vrsticah navedeno: PRODOTTI INIETTABILI (se spodaj nadaljuje) STERILIZZATI. Kratka črtica s pravokotnikom razmejuje zgornji napis od spodnjega: CINQUE FIALE (spodaj) v malih tiskanih črkah contenenti ciascuna. Sledi upodobitev večjega pravokotnika, ki ima tanke rdeče robove. Na njegovi površini je krepko in v veliki velikosti v dveh vrsticah zapisano: CAFFEINA (spodaj) SODIO BENZOATO. Po navedbi imena se v malih tiskanih črkah po presledku v spodnjih dveh vrsticah nadaljuje še z zabeležbo: ana cgr. 20 (spodaj) ogni cmc. di soluzione acquosa. Pod njim je na spodnjem robu, ki ga omejuje ravna in tanka rdeča črta, zabeležen še proizvajalec: Istituto Chimico Farmaceutico Militare – Firenze. Na zgornjem stranskem robu je na etiketi upodobljen pravokotnik s tankimi rdečimi črtami. Po celotni njegovi površini je ponovno navedeno ime zdravila: CAFFEINA e SODIO BENZOATO. Povsem identični napis se nahaja še na spodnjem stranskem robu, ampak z eno razliko. Spodnji del nalepke ni ohranjen. Nalepka je sicer raztrgana tako, da je napis še viden v celoti. Na tem mestu se škatlica tudi odpre. Ko škatlico odpremo se pokrov ne obdrži na njeni površini. Škatlica je tako odprta. Na njeni notranji površini opazim drobne madeže umazanije. Notranjost nam da vpogled v pet popolnoma ohranjenih ampul. Ampule so položene leže. Med seboj jih ločujejo papirnate pregrade, ki so narejene iz nekoliko tršega kartona. Tem pregradam se prilegajo po dolžini in širini. Ampule so narejene iz brezbarvnega stekla. Njihova tekočina je prav tako brezbarvna. Zoženi del ampule je na vsaki ampuli različno upodobljen in je različnih dolžin.Trebušasti del ampul prekriva nalepka, ki se konca med seboj ne dotikata. Barva nalepke je v enaki barvi, kot je nalepka na licu škatlice. Na njej je upodobljen rdeči pravokotnik s tankimi stranicami. V zgornji vrstici je najprej v velikih tiskanih črkah navedeno podjetje: I. C. F. M. Črta iz drobnih pikic pod to navedbo ločuje ta napis od spodnjih. Caffeina-Sodio benz. (spodaj) ana cgr. 20 (spodaj) ogni cmc. di soluz.acq. Na ampulah opazim zalepljene sledove vate.