igrače, igrala

Ladja

Inventarna številka: mnom;I-0000126
Čas nastanka: 1950-1968
Mere: - 6 cm; 0.2 cm; 27.5 cm;
Materiali: les

Lesena ladja Zelengora. ZELENGORA, tipa "Empire liberty", je bila zadnja ladja s klasičnim 3–ekspanzijskim parnim strojem v floti Splošne plovbe. Zaposlena je bila v prosti plovbi in na prevozih hlodovine iz zahodne Afrike. Za staro železo je bila razrezana v Splitu. Dolžina: 136,1 m Širina: 17,1 m Nosilnost: 10.190 ton Parni stroj: 1.838 kW Zgrajena: 1943 Kupljena: 1956 Prodana: 1971 Razrezana: 1972