Zeleni kader, kmečko uporništvo in gibanja v Avstro-Ogrski in njenih državah naslednicah

 

Na ograji Muzeja narodne osvoboditve Maribor bo od 2. septembra 2022 postavljena mednarodna razstava Zeleni kader, kmečko uporništvo in gibanja v Avstro-Ogrski in njenih državah naslednicah, 1914–1950, ki je nastala v okviru projekta “Europe’s Last Peasant War: Violence and Revolution in Austria-Hungary and its Successors, 1917-1945” pod vodstvom dr. Jakuba Beneša (University College London, School of Slavonic and East European Studies).

 

 

 

 

Razstava predstavlja doslej zanemarjeno tematiko zgodovine podeželja in njegovega prebivalstva v prvi polovici 20. stoletja, zlasti med prvo svetovno vojno, neposredno po njej in vse do leta 1950. Pozornost je usmerjena na države naslednice nekdanje Habsburške monarhije (Slovenija, Hrvaška, Slovaška), kjer je že med prvo svetovno vojno vzniknilo gibanje zelenega kadra, zlasti kot upor proti vojni, ter se po vojni in razpadu monarhije pojavljalo v različnih časovnih obdobjih v obliki kmečega aktivizma, kmečkega uporništva in zahtev po kmečki samoodločbi, tudi z okolici t. i. kmečkih republik (npr. Vinica, Kandija pri Novem mestu). Ponekod so se kmečki uporniki posluževali bolj nasilnih dejanj (ropanja dvorcev), drugod so zahtevali spremembo upravljanja in nove oblike samouprave ter postali prava kmečka politična gibanja. Temeljila so na večtisočglavi oboroženi “vojski” vojaških prebežnikov, večinoma kmečkega in slovanskega izvora, ki so začeli zapuščati avstro-ogrsko vojsko v predzadnjem letu vojne in postali navdih tudi za kmečki aktivizem in odpor vse do konca druge svetovne vojne, čeprav so bili večinoma razoroženi do zgodnjih 20. let 20. stoletja, oziroma so se, kot v primeru zelenega kadra, ki se je razvil na Slovenskem v Trnovskem gozdu in na Pohorju, pridružili Narodnim stražam in Maistrovim borcem v bojih za Koroško in slovenske meje po prvi svetovni vojni. Med njimi zagotovo izstopa Alfonz Šarh, ki mu je posvečen poseben razstavni panel.

 

Na razstavi so predstavljeni podobe in dokumenti iz petnajstih muzejev, arhivov in knjižnic v Sloveniji, na Hrvaškem, Slovaškem, Češkem, Poljskem in v Avstriji in le redki so bili doslej predstavljeni širši javnosti. Podobe in dokumenti pričajo o pomembni in pogosto zanemarjeni vlogi podeželja in njegovega prebivalstva na ozemlju nekdanje Habsburške monarhije v evropski zgodovini 20. stoletja. Razstava je bila najprej odprta v Záhorském muzeju v Skalici (SK), 24. avgusta v Gradskem muzeju v Varaždinu, od 2. septembra 2022 dalje pa jo bo gostil Muzej narodne osvoboditve Maribor, ki je vodil razstavni del projekta in prevzel tudi oblikovalske naloge.

Avtorji razstave so dr. Jakub Beneš, dr. Petra Svoljšak in dr. Gregor Antoličič (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa), fotografsko in dokumentarno gradivo pa so med drugim prispevali tudi vsi sodelujoči muzeji.