Na desni ga, na levi ni - pred nami svetli cilj leži.

Razstava
od 20.11.2018
do 31.08.2019
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
datum začetka/konca od 20.11.2018 do 31.08.2019
otvoritev
Ob stoti obletnici dogodkov, ki so Slovencem priborili še danes veljavno državno mejo na severu, bo razstava javnosti prikazala takratno življenje na Štajerskem, v Mariboru, razmere in odnose med slovenskim in nemškim prebivalstvom, pričakovanja Nemcev in nemštvu naklonjenih Slovencev. Prav tako odločilno vlogo generala Rudolfa Maistra, borcev za severno mejo in takratnih slovenskih politikov na Štajerskem. Razstava bo nadalje prikazala ustanovitev slovenske vojske v Mariboru 21. novembra 1918. Slovenska vojska je nato pod poveljstvom generala Rudolfa Maistra najprej uspešno zagotovila Maribor Slovencem in takratni Državi SHS. Razmestitev slovenskih vojaških enot na severno slovensko narodnostno mejo je v takratnem odločilnem, prelomnem času pripomogla, da je mirovna konferenca v Parizu leta 1919 skoraj v celoti določila (potrdila) potek meje med Republiko Avstrijo in Kraljevino SHS na Štajerskem kot so jo začrtali slovenski politiki v Mariboru in general Rudolf Maister.