V slogi je moč

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – prva triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Delavnica programa Muzej za mir na temo iskanja skupnih rešitev in skupinske identitete (samo I. triada).