Kako je oblečena ta hiša?

Edukacija
Delavnica

Predšolski otroci, Osnovna šola – prva triada, Osnovna šola – druga triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

(Delavnico izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.) Prisluhnili bomo utripu hiše in si natančno ogledali njeno »obleko« pred drugo svetovno vojno in po njej. Z udeleženci bomo na delavnici, ki sledi ogledu, izdelali uporabno mapo z okenci. (Delavnico izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.) Prisluhnili bomo utripu hiše, si natančno ogledali njeno »obleko« ter spoznali, kako je druga svetovna vojna vplivala na njeno podobo. Z udeleženci bomo na delavnici, ki sledi ogledu, izdelali uporabno mapo z okenci.