Kolo nasilja

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Delavnica na temo človekovih pravic in družbenih neenakosti. Samoumevnost pravic je pogosto produkt privilegiranih elit, ki ob iskanju svojih pravic pozabljajo na »druge« in na tej poti pogosto kršijo etiko enakosti in pravičnosti. Delavnica v sklopu programa Muzej za mir namenja poseben poudarek iskanju vzporednic s preteklostjo domačega okolja, ki je utrpelo posledice nedopustnega kratenja človekovih pravic. (Delavnico je mogoče pripraviti tudi v šoli.)