Od prve fotografije do spominov v žepu

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Kreativna delavnica se izvaja v Fotografskem muzeju ob stalni razstavi fotoaparatov Avgusta in Marie Bohanec. Najprej razmislek o svetu brez iznajdbe fotografije, nato seznanitev z zgodovino nastanka fotografije in zakonitostmi »risanja s svetlobo«. Ob zaključku bodo učenci izdelali preprosto camero obscuro.