Zgodovinski viri in sentimentalna vrednost predmeta

Edukacija
Učna ura

Višja šola, Osnovna šola – tretja triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Na delavnici bomo ugotavljali, kakšne vire poznamo, kako jih razlagamo, kako zanje skrbimo in kako jih interpretiramo. Prisluhnili bomo nekaterim pretresljivim in nepozabnim zgodbam, ki so povezane s predmeti, ki jih hranimo v muzeju.