Kako sta nastala fotografija in fotoaparat?

Edukacija
Učna ura

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Učna ura ob razstavi v Fotografskem muzeju z učnimi listi in računalniško projekcijo. Na učni uri udeleženci spoznajo osnove fotografije in zgodovinski razvoj fenomena fotografije.