Rudolf Maister in boji za severno mejo

Edukacija
Učna ura

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Rudolf Maister je bil človek, ki je z borci za severno mejo odigral pomembno vlogo v naši zgodovini. Na učni uri bomo spoznali redosled dogodkov, ki so novembra 1918 ključno vplivali na zaris etnične, politične in jezikovne meje na severu države.