V slogi je moč

Edukacija
Delavnica

Predšolski otroci, Osnovna šola – prva triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Delavnica programa Muzej za mir na temo iskanja skupnih rešitev in skupinske identitete (samo I. triada). (Delavnico je mogoče pripraviti tudi v šoli.)