Od prve fotografije do spomina v žepu

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Kreativna delavnica se izvaja v Fotografskem muzeju ob stalni razstavi fotoaparatov Avgusta in Marie Bohanec. Najprej razmislek o svetu brez iznajdbe fotografije, nato seznanitev z zgodovino nastanka fotografije in zakonitostmi "risanja s svetlobo". Ob zaključku si bodo učenci izdelali preprosto Camero Obscuro.