Kako je "oblečena" ta hiša?

Edukacija
Delavnica

Predšolski otroci, Osnovna šola – prva triada, Osnovna šola – druga triada, Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Predšolski in 1. triada: Prisluhnili bomo utripu hiše, si natančno ogledali njeno "obleko", zaupali svojim čutilom, spodbudili radovednost, hiši vdihnili življenje in jo osmislili z zgodbo. Natančno si bomo ogledali njeno pročelje, predvsem okna. Z udeleženci bomo na delavnici, ki sledi ogledu, izdelali uporabno mapo z okenci. Delavnico izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 2. triada: Prisluhnili bomo utripu hiše, si ogledali njeno "obleko". Posebej natančno si bomo ogledovali vrata, arhitekturni element, ki zapira, združuje - razslojuje, odkriva - zakriva in povezuje... Izdelali bomo mape v obliki dvokrilnih vrat in se pri tem navezali predvsem na rastlinsko motiviko. Delavnice izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 3. triada: Prisluhnili bomo utripu hiše, si natančno ogledali detajle na pročeljih starih hiš. Detajli so tisti, ki naredijo objekt privlačnejši, vendar so žal pogosto spregledani. Udeležence delavnice želimo spodbuditi, naj si hiše ogledujejo z odprtimi očmi in na delavnici sami "oblečejo" hišo. Delavnice izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenie, OE Maribor.