Tovarna

Edukacija
Delavnica

Predšolski otroci, Osnovna šola – prva triada, Osnovna šola – druga triada
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Predšolski in 1. triada: Na stalni razstavi Spomenik mariborski industriji bomo spoznali nekaj najpomembnejših mariborskih tovarn, ki jih danes ni več. Spoznali bomo izdelke, ki so v njih nastajali, in ugotavljali, od kod je prišla elektrika, ki je poganjala tovarniške stroje. Oblekli se bomo v železničarja in delavko iz tovarne čokolade, bombonov in pecilnega praška. Na delavnici bomo poustvarili embalaže znamenitih izdelkov mariborskih tovarn. 2. triada: Maribor je bil nekoč pomembno industrijsko mesto. V njem so obratovale tovarne, ki so bile znane po vsem svetu. Skupaj bomo ugotovili, kaj vse so mariborske tovarne izdelovale, oblekli se bomo v železničarja ter delavko v tovarni čokolade, bombonov in pecilnega praška. Na delavnici bomo poustvarili embalaže znamenitih izdelkov mariborskih tovarn.