III. triada in SŠ: Učne ure

Edukacija
Učna ura

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 25
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Ob ogledih posameznih razstav izvajamo učne ure, pri katerih utrjujemo znanje z učnimi listi, obravnavano snov dodatno utrdimo s pomočjo računalniške projekcije, dokumentarnega filma, posameznih muzejskih predmetov in podobno. Kulturna dediščina in muzej – Spoznavanje osnovnih pojmov kulturne dediščine in delovanja muzeja kot kulturne ustanove. Temo kulturne dediščine utrjujemo tudi na eni izmed muzejskih razstav in z učnimi listi. Zgodovinski viri in zgodbe našega mesta Na delavnici bomo ugotavljali, kakšne vire poznamo, kako jih razlagamo, kako zanje skrbimo in kako jih interpretiramo. Prisluhnili bomo zanimivim zgodbam, povezanim z našim mestom in s predmeti, ki jih hranimo v muzeju. Pogled v arhiv – Seznanjanje z nalogami arhivov in s pomenom varovanja arhivskega gradiva; seznanjanje z načinom in s pogoji hranjenja arhivskega gradiva. Pokukali bomo tudi v muzejski arhivski depo in na kreativni delavnici ugotavljali, kaj vse lahko razberemo iz posameznega kosa dokumentarnega gradiva. Stoletje vojn – Učna ura ob razstavah PST in Na levi ga, na desni ni. Primerjava med prvo in drugo svetovno vojno. Po ogledu izbrane razstave (razstav) otroci utrdijo snov ob računalniški projekciji in z učnimi listi. Pri tem poskrbimo tudi za njihovo ustvarjalnost. Maribor je naš! Predstavitev posameznih sklopov mariborske zgodovine med letoma 1918 in 1941 z računalniško projekcijo in učnimi listi. Zgodovinski viri in sentimentalna vrednost predmeta – Na učni uri bomo ugotavljali, kakšne vire poznamo, kako jih razlagamo, kako zanje skrbimo in kako jih interpretiramo. Prisluhnili bomo nekaterim pretresljivim in nepozabnim zgodbam, povezanim s predmeti, ki jih hranimo v muzeju.