ankara escort cankaya escort istanbul escort escort ankara istanbul rus escort

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Strategija Muzeja narodne osvoboditve Maribor

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor

 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Muzej narodne osvoboditve Maribor

1.    O katalogu

Naziv organa: Muzej  narodne osvoboditve Maribor
Odgovorna oseba: dr. Aleksandra Berberih-Slana
Dostopnost kataloga: fizični dostop - v prostorih Muzeja, tajništvo,  vsak  delovni dan  od 9. do  13 ure 

Postopek za dostop do informacij javnega značaja: 
Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.
Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

 

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: 
direktorica: dr. Aleksandra Berberih-Slana
tel.: +386 (02) 235 2605
e-pošta: aleksandra.berberih-slana@mnom.si
 

Best quality cheap sex dolls from Japan.
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort