INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Strategija Muzeja narodne osvoboditve Maribor

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor

Izjava o dostopnosti (ZDSMA)

Pravilnik o zaščiti otrok in mladih

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Muzej narodne osvoboditve Maribor

1.    O katalogu

Naziv organa: Muzej  narodne osvoboditve Maribor
Odgovorna oseba: Simona Tripkovič
Dostopnost kataloga: fizični dostop - v prostorih Muzeja, tajništvo,  vsak  delovni dan  od 9. do  13 ure 

Postopek za dostop do informacij javnega značaja: 
Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.
Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

 

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: 
direktorica: Simona Tripkovič
tel.: +386 (02) 235 2605
e-pošta: simona.tripkovic@mnom.si