Ranjeni in bolni - odprtje razstave

Vojaška saniteta je ena najbolj bogatih muzejskih zbirk, partizanska saniteta v 4. operativni coni pa ena najbolj ganljivih zgodb novejše zgodovine. V muzeju smo zato odprli razstavo, ki pripoveduje o humani strani druge svetovne vojne na naših tleh. Avtorici razstave sta dr. Irena Mavrič Žižek in Simona Tripkovič, oblikoval jo je Uroš Lehner, vodja projekta pa je dr. Aleksandra Berberih-Slana.