Stalag XVIIID

19. junija 2017 se je v Stalagu XVIIID odvijal sestanek mešanega rusko-sloveskega odbora za odprtje novega muzeja. Arhitekta Mateja Katrašnik in Tomaž Kancler sta predstavila vizijo prihodnjega muzeja, Janez Ujčič in direktorica muzeja, dr. Aleksandra Berberih-Slana pa sta visoke goste popeljala skozi občasno razstavo.