Museums on a Summer Night - National LIberation Museum Maribor

Event

Event from 20.06.2020 to 21.06.2020

18.00 – 21.30 »In zasvetila je luč« + ogled muzeja HE Fala, vodstvo (omejeno število, avtobusni prevoz, OBVEZNE PRIJAVE 022352605)
And there was light + Museum of Fala Powerplant, guided tour (limited number, mandatory registration 022352605)

18.00 – 19.30 Stoletje sprememb, vodstvo / A Century of Changes, guided tour

18.30 – 20.30 Muzejski trikotnik – Muzej NO, Fotografski muzej Maribor, Trafika – Muzej za enega, vodstvo za družine
Museum Triangle- National Liberation Museum, Photographic Museum Maribor, Kisok – Museum for one, guided tour for families
(Uros Dokl)

19.00 Tadej Vesenjak, Naša dejanja odmevajo v večnost, koncert / Tadej Vesenjak, Our actions resonate for eternity, concert

20.00 – 23.30»In zasvetila je luč«, ogled muzeja HE Fala, vodstvo (omejeno število, avtobusni prevoz, OBVEZNE PRIJAVE 022352605) And there was light + Museum of Fala Powerplant, guided tour (limited number, mandatory registration 022352605)

21.00 – 22.30 Stoletje sprememb, vodstvo / A Century of Changes, guided tour

22.00 Daniel Marinic, Pesmi pod smrekami, koncert / Daniel Marinič, Songs under Spruce, concert