Zimska pomoč

Vojna zimska pomoč - vidno mesto med dejavnostmi Štajerske domovinske zveze je zavzelo tudi zbiranje vojne zimske pomoči - Kriegswinterhilfswerk. Nemci so jo v nacističnem rajhu vpeljali že v prvem letu vojne pozimi 1939/1940, v okupirani Spodnji Štajerski pa šele oktobra 1941. Vojna zimska pomoč je bila namenjena vojakom na fronti, brezposelnim osebam, socialnim podpirancem, vojnim invalidom, svojcem padlih vojakov na fronti, vojnim sirotam in vojnim oškodovancem, ki so zaradi vojne izgubili svoj dom ter se znašli v revščini. Glavnino prihodkov zimske pomoči so sestavljali prostovoljni denarni prispevki prebivalcev pri cestnih (uličnih) in hišnih nabiralnih akcijah, prispevki od plač zaposlenih, prispevki firm, prispevki nemškega lovstva (Wildspende) ter posebni prispevki od dobrodelnih koncertov, predstav in drugih kulturnih prireditev. Zbiranje pomoči je potekalo vsako leto okupacije od 1. septembra do 31. marca, večina akcij, ki so praviloma potekale vsakih 14 dni pa je bila ob sobotah in nedeljah. Zbiranje prispevkov je potekalo v okviru darovalnih nedelj (Opfersonntag), ki so bile izpeljane kot hišne zbirke in v okviru državnih cestnih (uličnih) zbirk - Reichsstrassensammlung. Pri državnih cestnih (uličnih) zbirkah so darovalci za svoje denarne prispevke, ki so jih metali v posebne škatle prejemali "simbolična nadomestila v obliki podobic, značk, figuric in ploščic na katerih so bili motivi različnih poklicev, spomenikov, cerkva, gradov, mestnih grbov in mest Spodnje Štajerske, germanskih pravljičnih junakov, nemških pisateljev in pesnikov itd.