Muzej za mir - III. triada in SŠ

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Izbirate lahko med štirimi delavnicami: Kri(pra)vica – Delavnica Kri(pra)vica je del nagrajenega pedagoškega programa Muzej za mir. Na delavnici se učenci in dijaki seznanijo s posledicami predsodkov, ki izvirajo iz negativnih kulturnih stereotipov in družbenih neenakosti. (Delavnico je mogoče pripraviti tudi v šoli.) Kolo nasilja – Delavnica na temo človekovih pravic in družbenih neenakosti. Samoumevnost pravic je pogosto produkt privilegiranih elit, ki ob uveljavljanju svojih pravic pozabljajo na »druge« in na tej poti pogosto kršijo etiko enakosti in pravičnosti. Delavnica v sklopu programa Muzej za mir namenja poseben poudarek iskanju vzporednic s preteklostjo domačega okolja, ki je utrpelo posledice nedopustnega kratenja človekovih pravic. (Delavnico je mogoče pripraviti tudi v šoli.) Izgnali so nas - program Muzej za mir je namenjen razumevanju situacijske stiske izgnancev (izobraženci, duhovniki, kulturniki, ...) in razmisleku o problematiki migracij, sintagmo »tujca« proti lastni volji na presečišču človekovih pravic in praks, ki slednje nenehno izzivajo. Zelena Slovenija - program Muzej za mir je namenjen razumevanju in ponotranjanju dejstva, da tako kot zgodovino težko zabrišemo tudi sledi, ki jih ljudje ustvarjamo od prvega dne naprej. Različne vrste odpadkov vse bolj krojijo kvaliteto našega življenja in predstavljajo pomemben dejavnik v trajnostnem razvoju kraja, mesta, države in planeta Zemlje. Pogled v preteklost bo razkril razvoj potrošniških navad in njihovih posledic za okolje, ki jih vse bolj občutimo tudi pri nas. Prijavite se lahko na: silva.volf@mnom.si ali 040 780 052.