Od prve fotografije do spominov v žepu - III. triada in SŠ

Edukacija
Delavnica

Osnovna šola – tretja triada, Višja šola
Cena na osebo 2,5
mesto dogodka Muzej narodne osvoboditve Maribor
otvoritev

Kreativna delavnica se izvaja v Fotografskem muzeju ob stalni razstavi fotoaparatov Avgusta in Marie Bohanec. Najprej bomo razmišljali o tem, kakšen bi bil svet brez iznajdbe fotografije, nato se bomo seznanili z zgodovino nastanka fotografije in zakonitostmi »risanja s svetlobo«. Ob zaključku bodo učenci izdelali preprosto camero obscuro. Prijavite se lahko na: silva.volf@mnom.si ali 040 780 052.